ביוגרפיה של קארן בקפיש-אולפסן
ביוגרפיה

ביוגרפיה של קארן בקפיש-אולפסן